Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành
Lịch học bù lớp Linux
Sinh viên khóa 42 bổ sung giấy tờ nhập học còn thiếu
Học phí GDQP, Tiếng Anh cơ bản hoặc Tiếng Anh 1 (khóa 2018)
Nhập mã số