Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành
Học phí GDQP, Tiếng Anh cơ bản hoặc Tiếng Anh 1 (khóa 2018)
Học bù lớp kiến trúc máy tính vào tiết 10-15 ngày 7/11/2018
Lịch gặp đồ án
Cơ Sở Vật Chất Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (APC – Đồng Nai)
Lazada Vietnam Master card on Monday