Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành
Điểm thi môn tin học văn phòng 2
Sinh viên khóa 42 bổ sung giấy tờ nhập học còn thiếu
Lịch đăng ký môn học học kỳ 2 - khóa 2018 (từ 9h ngày 29/12 đến 8h ngày 30/12/2018)
Học phí GDQP, Tiếng Anh cơ bản hoặc Tiếng Anh 1 (khóa 2018)
Lịch gặp đồ án
  • Chuyên Mục: APC DN