Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành

ĐIểm môn Phần Mềm Mã Nguồn Mở

MSSVHọ và tênĐiểm quá trìnhĐiểm báo cáo
1511060817Hoàng Anh Huy6.25.5
1511061146Trịnh An Khang8.25.5
1511060941Tống Anh Kiệt8.26
1511060974Nguyễn Trọng Anh76
1511060521Nguyễn Thanh Khoa6.55.5
1511060498Nguyễn Huỳnh Gia Huy8.55.5
1511060549Nguyễn Minh Mẫn7.98.5
1511060931Trần Nhựt Anh8.28.5
1511060830Lê Anh Kiệt8.25.5
1511060462Nguyễn Tiến Đạt7.65.5
1511061025Lâm Tấn Dương7.96
1511060472Nguyễn Ngọc Giao8.56
1511060589Nguyễn Minh Phong6.56
1511060851Huỳnh Võ Minh Thông8.56
1511060621Bùi Hữu Tài8.55
1511060467Nguyễn Trát Hải Đăng8.25
1511060465Huỳnh Nhật Khánh Đăng6.86
1511060745Đoàn Nguyễn Ngọc Thạch7.66
1511060712Phạm Đức Nam Anh8.25
1511060389Phạm Hoàng Khang8.55
1511060723Nguyễn Sỹ Hoàng8.86.6
1511061148Đặng Vũ Khanh7.66.6
1511060770Trần Hữu Đạt66
1511060894Trương Thành Phát8.26
1511060656Trần Quốc Tiến3.84
1511060693Đinh Anh Việt5.44
1511060737Nguyễn Đức Phương Nam5.45
1511060613Nguyễn Thiện Hoàng Sang8.25
1511061042Nguyễn Hải Đăng7.95
1511060485Phan Văn Hiếu8.55

Họ tênMSSVđiểm quá trìnhĐiểm báo cáo
Cao Thái Sơn15110606167.47.5
Trần Quế Hà15112508487.86
Vũ Công Duy15110604577.66
Trương Tấn Sang15110601076.34
Nguyễn Đức Trung15110614168.18
Âu Dương Trọng Tuyến15110614548.18
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh15110613088.48
Nguyễn Anh Quốc15110604138.45.5
Nguyễn Lê Minh Thái15110602565.65.5
Huỳnh Minh Dục15110603037.57
Nguyễn Văn Cường15110601787.37
Đỗ Hữu Phúc15110612848.47
Đỗ Hoàng Vũ15110614656.67
Đỗ Trung Hiếu15110601976.36.5
Lê Công Phú15110605905.96.5
Mai Quốc Thịnh15110604077.17
Huỳnh Gia Ngọc Thủy Tiên15110606546.85
Trần Thanh Nam15110602336.84