Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành

Học phí GDQP, Tiếng Anh cơ bản hoặc Tiếng Anh 1 (khóa 2018)

Học phí GDQP (5TC - 1.500.000VNĐ) & học phí học Tiếng Anh cơ bản (4TC – 1.200.000VNĐ) hoặc Tiếng Anh 1 (3TC – 900.000VNĐ)

Đđóng tại phòng TCKT muộn nhất trước ngày thi môn đầu tiên của kỳ thi kết thúc môn học

(nếu SV có hoàn cảnh khó khăn có thể liên hệ P.QLĐT để làm đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí).