Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành

Lịch học bù lớp Linux


STTLớp môn họcGiảng viênLý doNgày bùTiếtPhòngTrạng thái
1Hệ điều hành Linux
LH: HOCLAI_T15
NH/NTH: 01/
-Nguyễn Minh Trường
Phòng thường khu BThứ CN
22/12/2019
1-3B-07.02Đã duyệt
2Hệ điều hành Linux
LH: HOCLAI_T15
NH/NTH: 01/
-Nguyễn Minh Trường
Phòng thường khu BThứ 3
24/12/2019
13-15B-07.02Đã duyệt