Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành

Lịch gặp đồ án

Các bạn SV làm đồ án cơ sở và thực tập tốt nghiệp gặp thầy vào các buổi sáng thứ 3 (D211), chiều thứ 5 (D213), chiều thứ 6 (D207)
Các bạn SV làm đồ án cơ sở và thực tập tốt nghiệp gặp thầy vào các buổi chiểu thứ 3 (D213), chiều thứ 5 (D207), chiều thứ 6 (D209)

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1508-lich-gap-huong-dan-do-an-ttruong.html